Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Pojmenování (název) životní situace

Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Základní informace k životní situaci

Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí nebo naopak o zanedbávání péče o dítě, ponechávaní dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i emailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlásit skutečnost, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město.
Oznámení pro podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možné učinit i na kterékoli služebně Policie ČR.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- budova F, 2. patro

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s OSPOD.

Elektronická služba, kterou lze využít

e-mailové adresy kontaktních pracovníků: paclova.milada@havirov-city.cz, hakalova.lenka@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta rodičům za nespolupráci s OSPOD až do 20.000 Kč (§ 53 odst. 5 zákona o SPOD). Trestní postih při neoznámení trestného činu dle § 198 trestního zákona (týrání svěřené osoby), při nepřekažení trestného činu dle § 187 trestního zákona (pohlavní zneužívání).

Související životní situace a návody, jak je řešit

Situace domácího násilí v rodině, partnerské neshody rodičů, rozvodové a rozchodové situace, výchovné problémy s dětmi.

Jakákoli náročná situace v rodině může vést k nezvládnutí péče o dítě a v konečném důsledku i k situaci, kdy dítě je týráno, zneužíváno či zanedbáváno, kdy situace domácího násilí v rodině s nezl. dětmi, které jsou násilí v rodině svědkem, je vždy hodnocena jako psychické týrání dítěte.
Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Páclová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
tel. 596 803 456, paclova.milada@havirov-city.cz

Mgr. Lenka Hakalová, sociální pracovnice
tel. 596 803 459, hakalova.lenka@havirov-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2019

Datum konce platnosti popisu

neuveden

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

neuvedeno