Dítě s výchovnými problémy

Pojmenování (název) životní situace

Dítě s výchovnými problémy

Základní informace k životní situaci

Všechny situace související s chováním dítěte, které rodičovské či jiné autoritě působí obtíže.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, policie a další). Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- budova F, 2. patro

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se řeší bez zbytečného odkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.

Elektronická služba, kterou lze využít

e-mailové adresy kontaktních pracovníků: paclova.milada@havirov-city.cz, zieleznikova.ivana@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta rodičům za nespolupráci s OSPOD až do 20.000 Kč (§ 53 odst. 5 Zákona o sociálně-právní ochrany dětí).

Související životní situace a návody, jak je řešit

Situace domácího násilí v rodině, partnerské neshody rodičů, rozvodové a rozchodové situace… Jakákoli náročná situace v rodině může vést k nezvládnutí péče o dítě, kdy dítě reaguje výchovnými problémy. Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Páclová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
tel. 596 803 456, paclova.milada@havirov-city.cz

Mgr. Ivana Zielezníková, kurátor pro děti a mládež

tel. 596 803 483, zieleznikova.ivana@havirov-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2019