Dítě bez péče rodičů – úmrtí rodičů, náhlé onemocnění rodiče, opuštění dítěte

Pojmenování (název) životní situace

Dítě bez péče rodičů – úmrtí rodičů, náhlé onemocnění rodiče, opuštění dítěte atd.

Základní informace k životní situaci

Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není zde žádná jiná osoba, která by na toto období mohla péči o dítě zajistit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i emailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlásit skutečnost, že se dítě ocitlo bez péče.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- budova F, 2. patro

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Náklady na výkon sociálně-právní ochrany dětí nese stát.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.

Elektronická služba, kterou lze využít

e-mailové adresy kontaktních pracovníků: paclova.milada@havirov-city.cz, sedlarikova.lenka@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta za nespolupráci s OSPOD až do 20.000 Kč (§ 53 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Páclová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
tel. 596 803 456, paclova.milada@havirov-city.cz

Lenka Sedlaříková, DiS.,sociální pracovnice

tel. 596 803 458, sedlarikova.lenka@havirov-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2019

Datum konce platnosti popisu

neuveden

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

neuvedeno