Byty zvláštního určení

Pojmenování (název) životní situace

Byty zvláštního určení

Základní informace k životní situaci

Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob (bezbariérové byty) a byty v domech zvláštního určení (byty v Domech s pečovatelskou službou).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zájemce o byt zvláštního určení nebo jeho zákonný zástupce, rodinný příslušník, osoba blízká.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup pro přidělování bytů zvláštního určení jsou stanoveny Zásadami pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova a Kritérii přidělování bytů zvláštního určení - bezbariérové byty, které jsou k dispozici na webových stránkách města Havířova, a to: www.havirov-city.cz/Magistrát/Odbory/Sociálních věcí/ informace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Uplatněním žádosti, které jsou k dispozici na odboru sociálních věcí, budova F, 1. poschodí, kancelář č. 111.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, budova F, 1. poschodí, kancelář č. 111.
Úřední hodiny:
PO, ST: 8.00-17.00, ČT: 8.00-14.00, ÚT,PÁ: 8.00-12.30 na objednávku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o byt zvláštního určení, kterou obdržíte viz výše.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o byty zvláštního určení a zařazení do evidence žadatelů je vyřízeno bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě nepříznivé sociální situace žadatel o byt zvláštního určení může uplatnit u Úřadu práce ČR dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, popř. příspěvek na péči aj. Bližší informace budou poskytnuty sociálními pracovníky na odboru sociálních věcí, budova F, přízemí.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, Ing. Yveta Břízová, vedoucí oddělení sociálních služeb.

Kontaktní osoba

Lenka Kalivodová, refefent odboru sociálních věcí, tel : 596 803 159, e-mail: kalivodova.lenka@havirov-city.cz.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2014

Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2019