SENIOR DOPRAVA - služba pro havířovské seniory

Taxík Maxík - doprava pro seniory v Havířově

Zastupitelé města schválili na svém zasedání v prosinci 2016  zdravotně-sociální službu - SENIOR DOPRAVU. Od ledna 2017 ji obyvatelům města Havířova nabízí Oblastní spolek Český červený kříž Karviná. Osobní přepravu mohou osoby starší 75 let využít pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo úřadů státní správy či samosprávy. 

Služba je určena především pro seniory, kteří potřebují odvoz a doprovod k lékaři, nemají nárok na sanitní vozidlo, mají daleko na autobusovou zastávku a pro ty, kteří se bojí či nezvládají cestovat MHD. Výhodou služby je to, že je cenově přístupná. Řidič je proškolený z předlékařské první pomoci a asistenčních služeb, ve vozidle je nadstandardně vybavená lékárnička. Občan nepotřebuje průkaz TP, ZTP, ZTP/P.

Dle příslušného zákona o silniční dopravě nelze vybírat peníze od zákazníků hotově, proto je nutno tuto záležitost řešit pomocí nákupu permanentek na jednotlivé jízdy. Permanentku je možno zakoupit přímo u řidiče nebo v kancelářích Úřadu Oblastního spolku ČČK Karviná. Každá jednotlivá jízda stojí 20 Kč. V případě, že osoba potřebuje doprovod, jeden doprovod má jízdu zdarma. Maximálně je možné vybrat 8 jízd měsíčně v jednom směru.

Senior dopravu je možno využít v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.
Objednávky a informace získáte na telefonním čísle 607 752 550.

Senior dopravu ČČK finančně podpořilo statutární město Havířov částkou přesahující 350 000 korun.

Na službu "Senior doprava" navázal projekt "Taxík Maxík"

Magistrát města Havířova předal oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná zbrusu nový automobil. Ten bude využíván klienty seniory dopravy, která v Havířově funguje od roku 2017, a kterou ČČK Karviná pro město zajišťuje. Nový automobil nahradí dosavadní vozidlo Škodu Octavii (rok výroby 2002), která kvůli svému stáří a technickému stavu vyžadovala nákladné opravy. Finance na nové vozidlo se podařilo městu získat zapojením do projektu Nadace Charty 77 – Konto Bariéry a společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. „Tento projekt je zaměřený na přepravu seniorů a handicapovaných osob. Název projektu Taxík Maxík je tedy úzce spojený se sítí lékáren Dr. MAX, které jsou i v našem městě. Z projektu město získalo finanční prostředky ve výši půl milionu korun, za které byl pořízen velkoprostorový automobil značky Ford pro pět osob, do kterého se například vejde i invalidní vozík,“ řekla náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká.