SENIOR DOPRAVA - služba pro havířovské seniory

Zastupitelé města schválili na svém zasedání v prosinci 2016  zdravotně-sociální službu - SENIOR DOPRAVU. Od ledna 2017 ji obyvatelům města Havířova nabízí Oblastní spolek Český červený kříž Karviná. Osobní přepravu mohou osoby starší 75 let využít pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo úřadů státní správy či samosprávy. 

Služba je určena především pro seniory, kteří potřebují odvoz a doprovod k lékaři, nemají nárok na sanitní vozidlo, mají daleko na autobusovou zastávku a pro ty, kteří se bojí či nezvládají cestovat MHD. Výhodou služby je to, že je cenově přístupná. Řidič je proškolený z předlékařské první pomoci a asistenčních služeb, ve vozidle je nadstandardně vybavená lékárnička. Občan nepotřebuje průkaz TP, ZTP, ZTP/P.

Dle příslušného zákona o silniční dopravě nelze vybírat peníze od zákazníků hotově, proto je nutno tuto záležitost řešit pomocí nákupu permanentek na jednotlivé jízdy. Permanentku je možno zakoupit přímo u řidiče nebo v kancelářích Úřadu Oblastního spolku ČČK Karviná. Každá jednotlivá jízda stojí 20 Kč. V případě, že osoba potřebuje doprovod, jeden doprovod má jízdu zdarma. Maximálně je možné vybrat 8 jízd měsíčně v jednom směru.

Senior dopravu je možno využít v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin. Objednávky a informace získáte na telefonním čísle 607 752 550.

Senior dopravu ČČK finančně podpořilo statutární město Havířov částkou přesahující 350 000 korun.