Archiv

1. výročí otevření CVA

Dne 4.5.2012 jsme oslavili první výročí otevření Centra volnočasových aktivit na ul. Horymírova 1511/9, Havířov-Město krátkým programem, ve kterém vystoupily Havířovské Babky a děti z Mateřské školy na ul. Lípová, Havířov-Město. Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobky seniorů zhotovené v dovednostních kroužcích a prohlédnout si prostory Centra, které především slouží k pravidelných schůzkám skupin sdružujících seniory v důchodovém věku a neziskovým organizacím zdravotně postižených občanů.

 

 


V průběhu roku se nám dále podařilo zahájit činnost dovednostních kroužků, které mohou navštěvovat nejenom senioři. Jde o tyto aktivity – výrobu keramiky, výrobu šperků, šití, ruční práce. Výsledky našich kroužků byly prezentovány na dvou výstavkách, které organizačně zajistili senioři. V současné době připravujeme aktivitu i pro muže zřízením rukodělného kroužku.

Pro zdraví se v CVA pravidelně cvičí. Můžete si zde vyzkoušet i novinku posledních let – Nordic Walking.

 

Hlavu si zde pravidelně procvičují jak děti tak dospělí z šachového oddílu Baníku Havířov. Pro zájemce karetních her nabízíme jednou týdně schůzky „Tarokářů“. Pro širokou veřejnost jsou zde organizovány přednášky z historie, kultury, medicíny, práva, vesmíru, cestopisy, něco pro zahrádkáře, pro motoristy.

 

Provoz centra je zajišťován odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova a samosprávou CVA tvořenou z řad seniorů.