Návrh veřejnosti na udělení ocenění města Havířova

Pojmenování (název) životní situace

Návrh veřejnosti na udělení ocenění města Havířova

Základní informace k životní situaci

Statutární město Havířov v souladu se Zásadami pro udělování ocenění a Ceny města Havířova (viz související dokumenty) zpravidla každý rok oceňuje občany, kolektivy a družstva mimo jiné i na základě návrhů podaných veřejností.
Zásady stanoví pravidla a postupy pro předkládání návrhů a oceňování. O udělení ocenění města Havířova rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova. Oceňování občanů města Havířova se uděluje občanům, kolektivům a družstvům ze statutárního města Havířova v oblasti sociální, kulturní, volnočasových aktivit, ostatních společensky prospěných aktivit a sportovní oblasti za zásluhy uvedené v článku II, bodě 1. výše uvedených zásad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zástupci kulturních, sportovních a dalších organizací ve městě a občané města Havířova.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na ocenění města Havířova musí být podán písemně na adresu: Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, a to na příslušném formuláři (viz související dokumenty) do 30.09. daného roku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemného návrhu.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor školství, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova,
třetí poschodí, kancelář č. A 316
Bc.. Blanka Mandáková
tel. 596 803 132
mandakova.blanka@havirov-city.cz

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související dokumenty".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30.09. daného roku

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Komise Rady města Havířova, Rada města Havířova, Zastupitelstvo města Havířova.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádná

Podle kterého právního předpisu se postupuje

-

Jaké jsou související předpisy

Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neuplatňují se

Nejčastější dotazy

-

Další informace

-

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

-

Související životní situace a návody, jak je řešit

-

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova.

Kontaktní osoba

Bc. Blanka Mandáková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27. 6. 2016

Popis byl naposledy aktualizován

1. 8. 2018

Datum konce platnosti popisu

-

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-