Návrh veřejnosti na udělení Ceny města Havířova

Pojmenování (název) životní situace

Návrh veřejnosti na udělení Ceny města Havířova

Základní informace k životní situaci

Statutární město Havířov v souladu se Zásadami pro udělování ocenění a Ceny města Havířova (viz související dokumenty) vyhází při udělování Ceny města Havířova mimo jiné i z návrhů podaných veřejností.
Zásady stanoví pravidla a postupy pro předkládání návrhů na udělení Ceny města Havířova. O udělení Ceny města Havířova rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova.
Cena města Havířova se uděluje jako nejvyšší ocenění za činy, které mají mimořádný význam pro město Havířov nebo za zásluhy o regionální, národní či mezinárodní věhlas města. Navrženy mohou být osoby a kolektivy za zásluhy dle článku II, v bodě 1. zásad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zástupci kulturních, sportovních a dalších organizací ve městě a občané města Havířova.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na udělení Ceny města Havířova musí být podán písemně na adresu: Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, a to na příslušném formuláři (viz související dokumenty) do 30.9. daného roku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemného návrhu.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova, třetí poschodí, kancelář č. A 316
Bc. Blanka Mandáková
mandakova.blanka@havirov-city.cz
tel. 596 803 132

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související dokumenty".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

do 30. 9. daného roku

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Komise Rady města Havířova, Rada města Havířova, Zastupitelstvo města Havířova.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádná

Podle kterého právního předpisu se postupuje

-

Jaké jsou související předpisy

Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné

Nejčastější dotazy

-

Další informace

-

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

-

Související životní situace a návody, jak je řešit

-

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova.

Kontaktní osoba

Bc. Blanka Mandáková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27. 6. 2016

Popis byl naposledy aktualizován

1. 8. 2018

Datum konce platnosti popisu

-

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-