Plán udržitelné městské mobility

Tento strategický dokument vznikl v rámci projektu "Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002993, který je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu