Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025

 

Tento strategický dokument vznikl v rámci projektu "Zpracování strategických dokumentů SMH", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.