Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024

Tento strategický dokument vznikl v rámci projektu "Zpracování strategických dokumentů SMH", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.