Členové rady města

Ing. Josef Bělica, MBA (ANO) - primátor 

Ing. Ondřej Baránek (ANO) - náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
Ing. Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL) - náměstek pro investice a chytré město 
Mgr. Jana Feberová (ČSSD) - náměstkyně pro školství a kulturu 
Mgr. Stanislava Gorecká (ANO) - náměstkyně pro sociální oblast 
Mgr. Daniel Vachtarčík (HPH) - uvolněný radní pro sport
Ing. Jiří Martinek (ČSSD) 
Róbert Masarovič, MSc, MBA (ANO)
Ing. Pavel Rapant, MBA (ČSSD)
Mgr. Iva Georgiu (ANO)
Bc. Alena Olšoková (ANO)