Partnerská města

jsou taková města, která se i přes své geografické vzdálenosti spojila, aby pěstovala vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Mají často (i když ne vždy) podobné demografické i jiné charakteristiky, někdy také podobnou historii. Takováto partnerství vedou často k výměnným studentským programům a také ekonomické a kulturní spolupráci.

Partnerská města Havířova

Česká republika Slovensko Polsko Litva Estonsko Velká Británie Itálie Slovinsko Chorvatsko