Výpočet poměrné části poplatku za komunální odpad pro nezletilé poplatníky, kteří v roce 2019 dosáhnou tří let věku