Pověřenec osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Statutární město Havířov, Magistrát města Havířova, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Správce osobních údajů má podle čl. 37 odst. 7 GDPR povinnost zveřejnit kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost GDPR Manager, s.r.o., IČ: 03414515 (dále jen „Pověřenec“). 

Osoba určená pro jednání za Pověřence je: paní Ing. Helena Ondrýsková.

Kontaktními údaji Pověřence jsou:

  1. ID datové schránky   3d7n5un
  2. adresa sídla:                Palackého 150/8, 796 01 Prostějov 
  3. telefonní číslo:            732 464 854, 732 657 386, 733 281 378
  4. e-mail:                           poverenec@gdprdoskol.cz 

Za správnost vyhotovení: 
Ing. Nadja Sabo
administrátor osobních údajů