Pověřenec osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Statutární město Havířov, Magistrát města Havířova, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Správce osobních údajů má podle čl. 37 odst. 7 GDPR povinnost zveřejnit kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Ing. Nadja Stoschek, zaměstnanec zařazený do Magistrátu města Havířova, telefon 596 803 438, e-mail: poverenec@havirov-city.cz.