Od ledna 2021 se mění číslo bankovního účtu pro placení poplatku za odpady

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2021 došlo ke změně bankovního účtu pro placení místního poplatku za komunální odpad. Platby s přiděleným variabilním symbolem proto směřujte na účet číslo 19-1721604319/0800. Variabilní symbol Vám sdělí úředníci uvedení níže, případně jej naleznete na pokladním dokladu vystaveném v předchozích letech. Nenahrazujte jej rodným číslem. Poplatníci platící formou SIPO či v hotovosti na pokladně Magistrátu města Havířova budou mít změnu v platbě zahrnutou automaticky. Částka poplatku schválená pro poplatkový rok 2023 činí 672 Kč za osobu poplatníka, která je splatná do 30. dubna.

Podrobnější informace poskytnou:

Petra Kubešová, tel. 596 803 375, kubesova.petra@havirov-city.cz
Mgr. Magda Mlynářová, tel. 596 803 252, mlynarova.magda@havirov-city.cz
Ing. Hana Bauerová, tel. 596 803 250, bauerova.hana@havirov-city.cz:
Bc. Dagmar Svížalová, tel 596 803 323, svizalova.dagmar@havirov-city.cz
Bc. Lucie Pipreková, tel. 596 803 388, piprekova.lucie@havirov-city.cz
Bc. Kateřina Bachledová, tel. 596 803 207, bachledova.katerina@havirov-city.cz
Zuzana Sochorová, DiS., tel. 596 803 108, sochorova.zuzana@havirov-city.cz
Ing. martina Ožanová, tel. 596 803 474, ozanova.martina@havirov-city.cz
Ing. Darina Starzyková, tel. 596 803 316, starzykova.darina@havirov-city.cz