Od 1. ledna 2024 se mění částka poplatku za komunální odpad na 1 092 korun

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2024 dochází ke změně částky poplatku za komunální odpad na 1 092 korun za osobu poplatníka, která je splatná do 30. června. Platby s přiděleným variabilním symbolem směřujte na účet číslo 19-1721604319/0800. Variabilní symbol Vám sdělí úředníci uvedení níže, případně jej naleznete na pokladním dokladu vystaveném v předchozích letech. Nenahrazujte jej rodným číslem. Poplatníci platící formou SIPO či v hotovosti na pokladně Magistrátu města Havířova budou mít změnu v platbě zahrnutou automaticky.

Podrobnější informace poskytnou:

Petra Kubešová, tel. 596 803 375, kubesova.petra@havirov-city.cz
Mgr. Magda Mlynářová, tel. 596 803 252, mlynarova.magda@havirov-city.cz
Ing. Hana Bauerová, tel. 596 803 250, bauerova.hana@havirov-city.cz:
Bc. Dagmar Svížalová, tel 596 803 323, svizalova.dagmar@havirov-city.cz
Ing. Ivana Hnátová, tel. 596 803 316, hnatova.ivana@havirov-city.cz
Bc. Kateřina Bachledová, tel. 596 803 207, bachledova.katerina@havirov-city.cz
Zuzana Sochorová, DiS., tel. 596 803 108, sochorova.zuzana@havirov-city.cz
Ing. Martina Ožanová, tel. 596 803 474, ozanova.martina@havirov-city.cz
Ing. Darina Starzyková, tel. 596 803 388, starzykova.darina@havirov-city.cz