Informace pro subjekty údajů

Statutární město Havířov, jako Správce osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu článku 12 a článku 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů … (dále jen „obecné nařízení GDPR“) tímto informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů a právech občánů jako subjektu údajů a způsobech jejich uplatnění.