Kotlíkové půjčky 2020

Dne 18.12.2019 statutární město Havířov vyhlásilo Program na poskytování finanční návratné výpomoci na výměnu kotlů – II. (dále jen „Program“), určený pro úspěšné žadatele o dotaci na výměnu zdroje vytápění v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

Program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 307/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019 a je určen pro úspěšné žadatele o dotaci na výměnu zdroje vytápění v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem a provedou výměnu zdroje vytápění  nejpozději do 30.11.2021.

Program II. v plném znění včetně příloh naleznete níže.

Návratná finanční výpomoc je poskytována z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Na pořízení dotovaného nového kotle můžete získat bezúročnou výpomoc ve výši 150 000 Kč nebo 200 000 Kč dle typu nově pořizovaného zdroje vytápění.

Žádosti budou přijímány v termínu od 03.02.2020 – 31.05.2021 na Magistrátu města Havířova, kancelář B-414, 4. patro, po předchozí dohodě na tel.: 606 840 937 nebo e-mailu: kotliky@havirov-city.cz.

Výhody návratné finanční výpomoci

  • pokryje 100 % způsobilých výdajů
  • bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)
  • lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit
  • max. měsíční splátka nebude požadována více jak 2 000 Kč (s výjimkou první zvýšené splátky, která bude ve výši poskytnuté kotlíkové dotace)
  • doba splácení až 10 let

 

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.