Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva

                 

Rada kraje na své schůzi dne 26. 6. 2023 usnesením č. 72/5316 schválila podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podávání žádostí je od 31. 7. 2023 10:00 hodin do 30. 8. 2024. Bližší informace ke způsobu podávání žádostí jsou uvedeny v čl. VIII podmínek dotačního programu (viz příloha).

Základní informace naleznete zde: https://lokalni-topeniste.msk.cz/cs/zakladni-informace-_-5--kolo-kotliko...

Připravit žádost si můžete zde: https://kotliky.msk.cz/registrace

Doporučujeme sledovat web: https://lokalni-topeniste.msk.cz/

S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníky Krajského úřadu buď prostřednictvím tzv. kotlíkové linky: 595 622 355 nebo na e-mail kotliky@msk.cz