Odbor vnitra a živnostenský úřad

Matoušková Irena, Ing. vedoucí odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 285
Valošková Taťána sekretariát odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 286
Fax 2 596 803 397
Hodermarská Mária, Mgr. právník 596 803 176
Pokorná Marta úřední deska, volby 596 803 385
Vaňková Žaneta, Bc. DiS. oznámení o shromáždění, pohřby na náklady města 596 803 294
Holá Alena, Bc. vedoucí oddělení matriky (OM) 596 803 234
Maršálková Stanislava OM - matrika 596 803 235
Prusková Eva OM - matrika 596 803 236
Šimanská Taťána OM - matrika 596 803 317
Lincerová Lenka, Ing. vedoucí oddělení správních a dopravně správních evidencí (OSDSE) 596 803 373
Fax 1 596 803 387
Výdej dokladů OSDSE - výdej OP a CD 596 803 324
Beránková Dagmar OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 192
Ciupová Šárka OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 123
Dohnalová Irena OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 238
Fenzlová Miroslava OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 273
Krajcová Leona OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 370
Lelková Věra OSDSE - OP 596 803 372
Matušová Martina OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 371
Purová Petra OSDSE - OP 596 803 122
Remiášová Daniela OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 320
Sikorová Denisa OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 194
Stankušová Jana OSDSE - OP 596 803 185
Výdej dokladů II. OSDSE - výdej ŘP 596 803 324
Bednářová Andrea, Ing. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 380
Bujoková Vladislava OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 196
Foltýnová Ivana, DiS. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 193
Freislerová Radana, Mgr. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 381
Martynková Lucie OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 378
Robenková Helena OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 195
Bauer Bohuslav, Ing. OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 379
Feberová Pavlína OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 383
Kodys Petr OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 173
Kořínková Michaela OSDSE - registr vozidel 596 803 382
Němcová Lenka, Mgr. OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 386
Tišl Pavel, Bc. OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 377
Lancová Olga OSDSE - administrativní pracovnice 596 803 384
Švarcová Simona vedoucí oddělení živnostenský úřad (OŽÚ) 596 803 115
Kolářová Kateřina OŽÚ - sekretariát, Czech POINT 596 803 118
Cudráková Petra OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 405
Jurášková Margita, Ing. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 116
Krupičková Renáta OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 119
Vaňková Taťána, Bc. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 404
Bártová Věra OŽÚ - kontrola a správní 596 803 175
Čverčková Veronika, Ing. OŽÚ - kontrola a správní 596 803 160
Dulkeridisová Dagmar OŽÚ - kontrola a správní 596 803 174
Halčáková Lucie OŽÚ - kontrola a správní 596 803 114
Janků Zdeňka, Bc. OŽÚ - kontrola a správní 596 803 117