Odbor vnitra a živnostenský úřad

Freislerová Radana, Mgr. vedoucí odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 285
Sabo Pavla sekretariát odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 286
Dziechciarzová Zuzana, Mgr. právník 596 803 176
Pokorná Marta úřední deska, volby 596 803 385
Tobolová Eva úřední deska, Czech POINT 596 803 294
Valtová Pavlína, Bc. slušné pohřby, shromažďování 596 803 473
Valošková Taťána administrativní pracovník 596 803 177
Holá Alena, Bc. vedoucí oddělení matriky (OM) 596 803 234
Hanáková Dana, Mgr. OM - matrika 596 803 175
Kolářová Kateřina OM - matrika 596 803 236
Šimanská Taťána OM - matrika 596 803 317
Vaňková Žaneta, Bc. DiS. OM - matrika 596 803 235
Kiedroňová Magdaléna, Ing. vedoucí oddělení správních a dopravně správních evidencí (OSDSE) 596 803 373
Výdej dokladů OSDSE - výdej OP a CD 596 803 324
Beránková Dagmar OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 192
Ciupová Šárka OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 123
Dohnalová Irena OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 238
Fenzlová Miroslava OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 273
Krajcová Leona OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 370
Lelková Věra OSDSE - OP 596 803 372
Matušová Martina OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 371
Purová Petra OSDSE - OP 596 803 122
Remiášová Daniela OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 320
Sikorová Denisa OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 194
Stankušová Jana OSDSE - OP 596 803 185
Výdej dokladů II. OSDSE - výdej ŘP 596 803 336
Bednářová Andrea, Ing. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 381
Bujoková Vladislava OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 180
Foltýnová Ivana, DiS. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 193
Gallová, Petra OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 378
Hladká Gabriela, Bc. DiS. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 180
Lancová Aneta OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 380
Martynková Lucie OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 196
Robenková Helena OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 195
Němcová Lenka, Mgr. vedoucí oddělení registru vozidel (ORV) 596 803 173
Boháčová Gabriela ORV - registr vozidel 596 803 379
Feberová Pavlína ORV - registr vozidel, technik 596 803 383
Kořínková Michaela ORV - registr vozidel 596 803 382
Matěj Tomáš, Bc. ORV - registr vozidel, technik, správa informačních systémů OVŽÚ 596 803 173
Štvrtecká Veronika, Bc. ORV - registr vozidel, technik 596 803 386
Tišl Pavel, Bc. ORV - registr vozidel, technik 596 803 377
Lancová Olga ORV - registr vozidel, pokladna 596 803 384
Švarcová Simona vedoucí oddělení živnostenský úřad (OŽÚ) 596 803 115
Cudráková Petra OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 405
Jurášková Margita, Ing. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 116
Kamarádová Adéla, Bc. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 119
Vaňková Taťána, Bc. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 404
Bártová Věra OŽÚ - kontrola a správní 596 803 118
Dulkeridisová Dagmar OŽÚ - kontrola a správní 596 803 174
Halčáková Lucie OŽÚ - kontrola a správní 596 803 114
Janků Zdeňka, Bc. OŽÚ - kontrola a správní 596 803 117
Vaněčková Veronika, Bc. OŽÚ - kontrola a správní 596 803 160