Odbor územního rozvoje

Skulová Lucie, Ing.arch. vedoucí odboru územního rozvoje 596803270
Vršanská Michaela sekretariát odboru 596 803 271
Matuštíková Jana, Bc. vedoucí oddělení územního plánování 596 803 274
Bardoňová Sára, Bc. referent oddělení územního plánování, GIS 596 803 243
Bulavová Jana, Ing. referent oddělení územního plánování, územně analytické podklady, GIS 596 803 272
Gřunděl Šimon, Mgr. referent oddělení územního plánování, územně analytické podklady, GIS 596 803 298
Havránková Martina, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 394
Slaná Bohumila, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 352
Wurzlová Ivana, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 288
Mikulová Kateřina, Ing. vedoucí oddělení investic 596 803 304
Čtvrtníčková Dagmar, Ing. referent oddělení investic 596 803 365
Grabovská Alžběta referent oddělení investic 596 803 303
Hýža Vladimír, Ing referent oddělení investic 596 803 389
Klimeš Miloš, Ing. ekonom odboru územního rozvoje 596 803 376
Klingová Kateřina, Bc. referent oddělení investic 596 803 138
Sikora Jana, Ing.et Ing. referent oddělení investic 596 803 322
Vinklárek Jiří, Ing. referent oddělení investic 596 803 339
Vínovská Petra, Ing. referent oddělení investic 596 803 364
Mojová Veronika, Ing. vedoucí oddělení strategického řízení a dotací 596 803 136
Koch Přemysl, Ing. projektový manažer 596 803 220
Masopustová Hana, Ing. projektový manažer 596 803 264
Rojíčková Lucie, Mgr. projektový manažer 596 803 205
Vážná Petra, Ing. projektový manažer 596 803 442
Točíková Michaela, Ing. projektový manažer 596 803 202
Nogawczyková Aneta, Bc., MBA. projektový manažer 596 803 325