Odbor územního rozvoje

Mokroš Karel, Ing. arch. vedoucí odboru územního rozvoje 596 803 270
Vršanská Michaela sekretariát odboru 596 803 271
Matuštíková Jana, Bc. vedoucí oddělení územního plánování 596 803 274
Bulavová Jana, Ing. referent oddělení územního plánování, územně analytické podklady, GIS 596 803 272
Gřunděl Šimon, Mgr. referent oddělení územního plánování, územně analytické podklady, GIS 596 803 298
Havránková Martina, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 394
Slaná Bohumila, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 352
Wurzlová Ivana, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 288
Mikulová Kateřina, Ing. vedoucí oddělení investic 596 803 304
Grabovská Alžběta referent oddělení investic 596 803 303
Čtvrtníčková Dagmar, Ing. referent oddělení investic 596 803 365
Hýža Vladimír, Ing referent oddělení investic 596 803 389
Klimeš Miloš, Ing. ekonom odboru územního rozvoje 596 803 376
Sikora Jana, Ing. referent oddělení investic 596 803 322
Vinklárek Jiří, Ing. referent oddělení investic 596 803 339
Vínovská Petra, Ing. referent oddělení investic 596 803 364
Venglářová Pavla, Ing. vedoucí oddělení stavební úřad 596 803 291
Bc. Glosmanová Jitka, DiS. referent oddělení stavební úřad 596803296
Chladová Pavla referent oddělení stavební úřad 596 803 342
Kanko Andrea, Bc. referent oddělení stavební úřad 596 803 287
Krausová Monika Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 315
Lipina Ivo Státní památková péče, stavby města 596 803 343
Matlochová Vladimíra, Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 393
Matyášová Markéta referent oddělení stavební úřad 596803334
Nečasová Jana archivář oddělení stavebního úřadu 596 803 314
Olchawski Naďa Ann, Bc. referent oddělení stavební úřad, přestupky 596 803 357
Pyszková Renáta referent oddělení stavební úřad 596 803 399
Sendíková Denisa, DiS. referent oddělení stavební úřad 596 803 374
Sladká Radka, Bc. referent oddělení stavební úřad 596 803 315
Veselská Barbara referent oddělení stavební úřad 596 803 295
Zemanová Renata referent oddělení stavební úřad 596 803 290
Zimová Blažena, Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 345
Koch Přemysl, Ing. projektový manažer 596 803 220
Martina Červenková, Ing., Bc. projektová manažerka 596 803 205
Streit Vladislav, Bc. projektový manažer 596 803 264
Komínková Lucie, Ing. projektová manažerka 596 803 202
Brožová Jana, Ing. referent oddělení investic 596 803 138