Odbor územního rozvoje

Mokroš Karel, Ing. arch. vedoucí odboru územního rozvoje 596 803 270
Vršanská Michaela sekretariát odboru 596 803 271
Matuštíková Jana, Bc. vedoucí oddělení územního plánování 596 803 274
Bulavová Jana, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 272
Gřunděl Šimon, Mgr. referent oddělení územního plánování 596 803 298
Havránková Martina, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 394
Slaná Bohumila, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 352
Wurzlová Ivana, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 288
Mikulová Kateřina, Ing. vedoucí oddělení investic 596 803 304
Grabovská Alžběta referent oddělení investic 596 803 303
Čtvrtníčková Dagmar, Ing. referent oddělení investic 596 803 365
Hýža Vladimír, Ing referent oddělení investic 596 803 389
Klimeš Miloš, Ing. ekonom oddělení investic 596 803 376
Krejčová Lenka, Ing. referent oddělení investic 596 803 312
Sikora Jana, Ing. referent oddělení investic 596 803 322
Vinklárek Jiří, Ing. referent oddělení investic 596 803 339
Vínovská Petra, Ing. referent oddělení investic 596 803 364
Venglářová Pavla, Ing. vedoucí oddělení stavební úřad 596 803 291
Szewieczková Alena archivář odboru 596 803 314
Matlochová Vladimíra, Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 393
Chladová Pavla referent oddělení stavební úřad 596 803 342
Kanko Andrea, Bc. referent oddělení stavební úřad 596 803 287
Krausová Monika Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 315
Lipina Ivo Státní památková péče, stavby města 596 803 343
Olchawski Naďa Ann, Bc. referent oddělení stavební úřad, přestupky 596 803 357
Pyszková Renáta referent oddělení stavební úřad 596 803 399
Sendíková Denisa, DiS. referent oddělení stavební úřad 596 803 374
Veselská Barbara referent oddělení stavební úřad 596 803 295
Zemanová Renata referent oddělení stavební úřad 596 803 290
Zimová Blažena, Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 345
Sladká Radka, Bc. referent oddělení stavební úřad 596 803 315
Valášek Lukáš referent oddělení stavební úřad 596 803 296
Bc. Kristýna Chvostková referent oddělení stavební úřad 596 803 334