Odbor stavebního řádu a památkové péče

Mrázek Jiří, Mgr. vedoucí odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 233
Zajacová Radana, Bc. sekretariát odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 292
Válková Miroslava, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 357
Chladová Pavla úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 342
Kanko Andrea, Bc. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 287
Krausová Monika, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 315
Lipina Ivo úředník odboru stavebního řádu a památkové péče (Státní památková péče, stavby města) 596 803 343
Matlochová Vladimíra, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 393
Matyášová Markéta úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596803334
Nečasová Jana archivářka odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 314
Pyszková Renáta úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 399
Sendíková Denisa, DiS. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 374
Veselská Barbara úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 295
Guňková Michaela, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 290
Zimová Blažena, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 345