Odbor sociálních věcí

Urbancová Bernarda, Ing. vedoucí odboru sociálních věcí 596 803 150
Backová Petra sekretářka odboru sociálních věcí 596 803 149
Gelačáková Marie spisový uzel OSV 596 803 141
Šimková Veronika, Bc. administrativní pracovnice OSPOD
Kácalová Lucie, Bc. vedoucí oddělení SPOD 596 803 456
Bigajová Ivana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 461
Búšová Jana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 178
Čopianová Renáta, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 454
Folwarczná Hana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 452
Gulová Romana, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 470
Hakalová Lenka, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 459
Harčarová Věra, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 451
Karosková Zuzana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 469
Kawuloková Radka, Mgr., DiS. sociální pracovnice OSPOD 596 803 466
Kotrlová Lenka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 453
Krupičková Petra, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 460
Kubíčková Marie sociální pracovnice SPOD 596 803 467
Lišková Ivana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 464
Martínková Lucie, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 457
Nierostková Edita, DiS., Mgr. sociální pracovnice OSPOD 596 803 462
Sedlaříková Lenka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 458
Ševců Eva, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 463
Tomisová Jarmila, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 468
Vašková Marie, Bc. sociální pracovnice OSPOD 596 803 471
Vrchovská Petra, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 472
Baronová Daniela, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 465
Čížková Světlana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 455
Páclová Milada, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 482
Urbanková Xenie, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 450
Zielezníková Ivana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 483
Břízová Yveta, Ing. vedoucí oddělení sociálních služeb 596 803 154
Banotová Iveta, Bc., DiS. sociální pracovnice, kurátor pro dospělé 596 803 170
Danihel Pavol rómský asistent 596 803 145
Fabiánová Soňa, Mgr. sociální pracovnice 596 803 144
Hájíčková Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 143
Jedličková Pavlína, Bc. sociální pracovnice 596 803 146
Kalivodová Lenka Domy s pečovatelskou službou, bezbariérové byty 596 803 159
Kolarzová Martina, Mgr., DiS. sociální pracovnice 596 803 146
Brigita Kondělková, Mgr. veřejné zakázky 596 803 139
Kotulová Jana, ing. sociální pracovnice 596 803 171
Koziorek Radim, Mgr. sociální pracovník, kurátor pro dospělé 596 803 170
Kubíčková Urszula Anna, Bc. kluby seniorů 596 803 162
Kurcová Lucie, Mgr. sociální pracovnice 596 803 143
Lepíková Miroslava kluby seniorů 596 803 162
Mžiková Jana ekonom, příspěvkové organizace, parkovací průkazy 596 803 147
Petruchová Veronika, DiS. sociální pracovnice 596 803 171
Skopalová Olga veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 155
Šrůtková Jana veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 155
Valicová Kamila, Bc. sociální pracovnice 596 803 145
Valová Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 144
Zach Andrea, Mgr. manažer sociálních služeb 596 803 183
Zárubová Andrea, Mgr. sociální pracovnice 596 803 142