Odbor školství a kultury

Kasalíková Marcela, Ing. vedoucí odboru školství a kultury 596 803 126
Skálová Šárka, Ing. finanční referent 596 803 151
Gregorová Petra, Bc. vedoucí oddělení školství 596 803 137
Poláčková Alena referent OŠK, státní rozpočet 596 803 134
Szteblová Magdaléna, Bc. referent OŠK, státní rozpočet 596 803 131
Habasová Markéta referent OŠK 596 803 156
Jančarová Kristina referent OŠK 596 803 128
Jandová Gabriela investiční referent 596 803 157
Miavcová Andrea investiční referent 596 803 158
Mertová Dagmar, Mgr. vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 596 803 127
Šillerová Lucie, Ing. dotace - sociální oblast 596 803 110
Skořepová Irena dotace - kulturní a školská oblast 596 803 109
Mandáková Blanka, Bc. dotace, vítání občánků, ocenění a Cena města 596 803 132
Gorecká Lucie, DiS. dotace - sportovní oblast, ocenění dárců krve 596 803 135
Legindiová Jana sekretariát odboru školství a kultury 596 803 129
Vítková Lenka sekretariát odboru školství a kultury (zástup) 596 803 129