Odbor školství a kultury

Kasalíková Marcela, Ing., MBA vedoucí odboru školství a kultury 596 803 126
Legindiová Jana sekretariát odboru školství a kultury 596 803 129
Skálová Šárka, Ing. finanční referent 596 803 151
Nogolová Alena, Ing. projekt MAP IV 596 803 189
Slowiková Lenka, Ing., DiS. projekt MAP IV 596 803 189
Miškaříková Monika, Ing. projekt MAP IV 596 803 189
Gregorová Petra, Bc. vedoucí oddělení školství 596 803 137
Poláčková Alena referent OŠK, státní rozpočet 596 803 134
Szteblová Magdaléna, Bc. referent OŠK, státní rozpočet 596 803 131
Habasová Markéta referent OŠK 596 803 156
Jančarová Kristina referent OŠK 596 803 128
Jandová Gabriela investiční referent 596 803 157
Miavcová Andrea investiční referent 596 803 158
Mertová Dagmar, Mgr. vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 596 803 127
Skořepová Irena dotace - kulturní a školská oblast 596 803 109
Tomková Ivana dotace, vítání občánků, ocenění a Cena města 596 803 132
Goliková Denisa, Bc. dotace - sociální oblast, ocenění dárců krve 596 803 110
Římanová Michaela, Bc., DiS. koordinační práce v oborech kultury a sportu na území ORP Havířov 596803259
Mikeschová Karin, Bc. dotace - sportovní oblast 596803135
Miškaříková Monika, Ing. projekt MAP IV 596 803 189
Nogolová Alena, Ing. projekt MAP IV 596 803 189
Slowiková Lenka, Ing., DiS. projekt MAP IV 596 803 189