Odbor komunálních služeb

Grzonková Iveta, Ing. vedoucí odboru komunálních služeb 596 803 330
Kotulová Jiřina sekretariát 596 803 328
Madecká Lenka rozpočet odboru 596 803 124
Mayerová Zdena, Ing. vedoucí oddělení údržby veřejných prostranství 596 803 479
Bukovanská Veronika městský mobiliář 596 803 390
Břenek Boris, Bc. veřejná zeleň 596 803 279
Vichrová Jana přenosné reklamní zařízení, psí útulek 596 803 329
Cihlářová Markéta, Bc. administrativní a organizační pracovník 596 803 152
Kunz Radomír, Ing. vedoucí oddělení technické infrastruktury 596 803 265
Hučík Roman, Ing. správa místních komunikací 596 803 326
Krpcová Iva správa místních komunikací 596 803 326
Kotula Ladislav správa místních komunikací,dopravní značení, čištění města 596 803 356
Fikáčková Nikol vedoucí oddělení odpadového hospodářství 596 803 245
Czechová Naďa MHD, zkoušky TAXI 596 803 332
Kolář Jan správa místních komunikací 596 803 331
Jarková Hana odvoz a likvidace odpadů 596 803 329
Vojtková Zuzana užívání veřejného prostranství a přenosné reklamní zařízení 596 803 197