Odbor komunálních služeb

Grzonková Iveta, Ing. vedoucí odboru komunálních služeb 596 803 330
Kotulová Jiřina sekretariát 596 803 328
Madecká Lenka rozpočet odboru 596 803 124
Šlachtová Kateřina, Bc. vedoucí oddělení údržby veřejných prostranství 596 803 479
Břenek Boris, Bc. veřejná zeleň 596 803 279
Vichrová Jana odvoz a likvidace odpadů, psí útulek 596 803 329
Cihlářová Markéta, Bc. administrativní a organizační pracovník 596 803 152
Hučík Roman, Ing. vyjádření k projektové dokumentaci 596 803 331
Krpcová Iva správa místních komunikací 596 803 326
Kotula Ladislav správa místních komunikací,dopravní značení 596 803 356
Fikáčková Nikol, Mgr. vedoucí oddělení odpadového hospodářství 596 803 245
Czechová Naďa MHD 596 803 332
Jarková Hana odvoz a likvidace odpadů 596 803 329
Schwarz Jaromír, Ing. vedoucí oddělení dopravy 596 803 125
Tvrdoň Petr referent oddělení dopravy 596 803 391
Dvořák Jiří Bc. zkušební komisař 596 803 337
Michálek Miroslav Bc. zkušební komisař 596 803 275
Suchý Jiří zkušební komisař 596 803 275
Patrik Zelina vedoucí mistr VPP 596 803 165
Valderová Claudie, Bc. energetik 596 803 284
Točíková Michaela, Ing. kanalizace 596 803 265
Niedelský Marek, Bc. správa místních komunikací 596 803 421
Górecká Věra, Bc. referent oddělení dopravy 596 803 327
Sobek Petr, Bc. vedoucí oddělení dopravních systémů 596 803 480
Vojtková Zuzana zábory veřejných prostranství, reklamní A 596 803 197