Odbor komunálních služeb

Grzonková Iveta, Ing. vedoucí odboru komunálních služeb 596 803 330
Kotulová Jiřina sekretariát odboru komunálních služeb 596 803 328
Madecká Lenka rozpočet odboru 596 803 124
Šlachtová Kateřina, Bc. vedoucí oddělení údržby veřejných prostranství 596 803 479
Břenek Boris, Bc. veřejná zeleň 596 803 279
Vichrová Jana odpadové hospodářství města 596 803 329
Cihlářová Markéta, Bc. administrativní a organizační pracovník, VPP a VS 596 803 152
Hučík Roman, Ing. vyjádření k projektové dokumentaci 596 803 331
Krpcová Iva správa místních komunikací 596 803 326
Fajtlová Ilona dopravní značení, zimní údržba 596 803 356
Fikáčková Nikol, Mgr. vedoucí oddělení odpadového hospodářství, správa vodohospodářských staveb a zařízení 596 803 245
Czechová Naďa MHD 596 803 332
Dvořák Jiří Bc. zkušební komisař 596 803 337
Michálek Miroslav Bc. zkušební komisař 596 803 275
Suchý Jiří zkušební komisař 596 803 275
Zelina Patrik vedoucí mistr VPP 596 803 165
Bendíková Claudie, Bc. správa veřejného osvětlení a signalizačních zařízení 596 803 284
Górecká Věra, Bc. silniční správní úřad 596 803 327
Sobek Petr, Bc. vedoucí oddělení dopravních systémů 596 803 480
Walachová Hana, Bc. zábory veřejných prostranství, reklamní A, psí útulek 596 803 197
Bošanská Bohuslava, Ing. městský mobiliář 596 803 390
Rychtr Kamil, Mgr. silniční správní úřad 596 803 391
Porembski Martin správa místních komunikací 596 803 421
Matějková Jana, Ing. pasport komunikací, MHD, TAXI, bikesharing 596 803 125
Nitschová Denisa, Ing. odpadové hospodářství města 596 803 329