Ekonomický odbor

Fukalová Lucie, Ing. vedoucí ekonomického odboru 596 803 216
Srncová Kateřina sekretariát ekonomického odboru 596 803 217
Dobosz Jakub, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky 596 803 256
Slížová Kateřina rozpočet, veřejné sbírky 596 803 255
Gurecká Pavlína, Ing. rozpočet 596 803 353
Podloučková Kateřina, Ing. rozpočet, koordinátor participativního rozpočtu 596 803 198
Mlynaričová Vladislava, Ing. vedoucí oddělení účtárny 596 803 257
Ciompová Blanka účetní 596 803 254
Červená Marie účetní 596 803 354
Luzarová Jana účetní 596 803 253
Pastrňáková Renáta účetní 596 803 153
Valová Zdeňka, Ing. účetní, metodik PO 596 803 297
Svačková Kateřina účetní - příjmy 596 803 258
Štěrbová Iveta účetní 596 803 133
Jaschková Jaroslava, Bc. účetní, metodik DPH, evidence faktur 596 803 348
Škopková Šárka, Mgr. vedoucí oddělení správy majetku 596 803 309
Machálková Markéta, Bc. prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 310
Němcová Andrea finanční referent, vidimace a legalizace 596 803 163
Vojtková Zuzana ztráty a nálezy, správa majetku města 596 803 181
Moldrzyková Jana věcná břemena, služebnosti 596 803 307
Chlebková Bohdana zahrady, zahrádkářské osady 596 803 281
Krainová Ilona prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 311
Husáková Lucie, Ing. nebytové prostory, č. popisné, č. orientační 596 803 241
Miklová Lenka správa majetku města, inventarizace 596 803 302
Vávra Zdeněk bytové záležitosti 596 803 266
Gřundělová Veronika, Ing. stanoviska k projektové dokumentaci 596 803 306
Hronec Irena, Ing. stanoviska k projektové dokumentaci 596 803 395