Ekonomický odbor

Fukalová Lucie, Ing. vedoucí ekonomického odboru 596 803 216
Srncová Kateřina sekretariát ekonomického odboru 596 803 217
Dobosz Jakub, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu a majetku 596 803 256
Slížová Kateřina rozpočet, veřejné sbírky 596 803 255
Gurecká Pavlína, Ing. rozpočet 596 803 353
Tomanová Iveta, Bc. rozpočet, koordinátor participativního rozpočtu 596 803 198
Mlynaričová Vladislava, Ing. vedoucí oddělení účtárny 596 803 257
Krochmalná Miloslava účetní 596 803 297
Ciompová Blanka účetní 596 803 254
Kačorová Marie, Ing. účetní 596 803 153
Červená Marie účetní 596 803 354
Luzarová Jana účetní 596 803 253
Svačková Kateřina účetní - příjmy 596 803 258
Jaschková Jaroslava, Bc. účetní, metodik DPH, evidence faktur 596 803 348
Machálková Markéta, Bc. prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 310
Němcová Andrea čísla popisná a orientační, ztráty a nálezy, pohledávky, platby 596 803 163
Vojtková Zuzana ztráty a nálezy, evidence majetku 596 803 181
Moldrzyková Jana věcná břemena, služebnosti 596 803 307
Chlebková Bohdana zahrady, zahrádkářské osady 596 803 281
Krainová Ilona prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 311
Husaková Lucie, Ing. nebytové prostory, prodeje objektů 596 803 241
Miklová Lenka správa majetku města, inventarizace 596 803 302
Horáková Jana prodeje, pronájmy, výkupy, stanoviska k projektové dokumentaci 596 803 395
Vávra Zdeněk bytové záležitosti, VZ malého rozsahu 596 803 266
Sladká Radka, Bc. čísla popisná a orientační, stanoviska k projektové dokumentaci 596 803 306