Ekonomický odbor

Fukalová Lucie, Ing. vedoucí ekonomického odboru (mateřská dovolená) 596 803 216
Němcová Andrea sekretariát ekonomického odboru, evidence faktur 596 803 217
Kasalíková Marcela, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu, zástupce vedoucí odboru 596 803 256
Slížová Kateřina rozpočet, veřejné sbírky 596 803 255
Gurecká Pavlína, Ing. rozpočet 596 803 353
Gregorová Petra, Bc. rozpočet 596 803 198
Mlynaričová Vladislava, Ing. vedoucí oddělení účtárny 596 803 257
Krochmalná Miloslava účetní 596 803 297
Ciompová Blanka účetní 596 803 254
Kačorová Marie, Ing. účetní 569 803 153
Červená Marie účetní 596 803 354
Luzarová Jana účetní 596 803 253
Folwarczná Irena, Bc. účetní - příjmy 596 803 133
Svačková Kateřina účetní - příjmy 569 803 258
Jaschková Jaroslava, Bc. účetní, metodik DPH 596 803 348
Burianová Iva, JUDr. vedoucí oddělení správy majetku 596 803 309
Javorská Zlatuše prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 310
Leskovjanová Marie pohledávky, platby nájem. za pozemky 596 803 306
Dudová Květoslava nebytové prostory, prodeje objektů 596 803 241
Moldrzyková Jana věcná břemena 596 803 307
Chlebková Bohdana zahrady, zahrádkářské osady 596 803 281
Krainová Ilona prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 311
Knyčová Jiřina ztráty a nálezy, správa majetku města 596 803 181
Machálková Markéta, Bc. správa majetku města, čísla pop., or. a evidenční 596 803 163
Miklová Lenka správa majetku města, inventarizace 596 803 302
Horáková Jana výpůjčky pozemků, stanoviska k PD 596 803 395
Vávra Zdeněk bytové záležitosti, VZ malého rozsahu 596 803 266