Ekonomický odbor

Fukalová Lucie, Ing. vedoucí ekonomického odboru 596 803 216
Srncová Kateřina sekretariát ekonomického odboru 596 803 217
Dobosz Jakub, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky 596 803 256
Gurecká Pavlína, Ing. rozpočet 596 803 353
Podloučková Kateřina, Ing. rozpočet, koordinátor participativního rozpočtu 596 803 198
Slížová Kateřina rozpočet, veřejné sbírky 596 803 255
Mlynaričová Vladislava, Ing. vedoucí oddělení účtárny 596 803 257
Ciompová Blanka účetní 596 803 254
Červená Marie účetní 596 803 354
Jaschková Jaroslava, Bc. účetní, metodik DPH, evidence faktur 596 803 348
Luzarová Jana účetní 596 803 253
Pastrňáková Renáta účetní - příjmy 596 803 153
Svačková Kateřina účetní - příjmy 596 803 258
Štěrbová Iveta účetní 596 803 133
Valová Zdeňka, Ing. účetní, metodik PO 596 803 297
Škopková Šárka, Mgr. vedoucí oddělení správy majetku 596 803 309
Gřundělová Veronika, Ing. stanoviska k PD, pronájem a výpůjčka pozemků, souhlas vlastníka pozemků 596 803 306
Gvuzd Ondřej, Mgr. majetkoprávní specialista 596 803 307
Hronec Irena, Ing. stanoviska k PD, pronájem a výpůjčka pozemků, souhlas vlastníka pozemků 596 803 395
Husáková Lucie, Ing. nebytové prostory, č. popisné, č. evidenční 596 803 241
Chlebková Bohdana zahrady, zahrádkářské osady 596 803 281
Krainová Ilona prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 311
Machálková Markéta, Bc. prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 310
Miklová Lenka, Bc. správa majetku města, inventarizace 596 803 302
Němcová Andrea finanční referent, vidimace a legalizace 596 803 163
Vávra Zdeněk bytové záležitosti 596 803 266
Vojtková Zuzana ztráty a nálezy, správa majetku města 596 803 181