Žádost o vydání rybářského lístku

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání rybářského lístku

Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické osoby, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady tj. pro první rybářský lístek : osvědčení o získané kvalifikaci (vydává zpravidla Český rybářský svaz), pro druhý a další rybářský lístek: dřívější rybářský lístek.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí vydává
rybářské lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Havířova, obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2/86, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, doklad o odborné kvalifikaci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku, formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
1 rok 100,- Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč
3 roky 200,- Kč
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč
10 let 500,- Kč
10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,- Kč

Poplatky se hradí v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je pouze žadatel nebo zákonný zástupce žadatele.

Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail: babisova.anna@havirov.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství , Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě odmítnutí vydání rybářského lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Kdo chytá ryby bez rybářského lístku, dopouští se:
• přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a může mu být uložena pokuta až do výše 8 000,- Kč lze uložit také zákaz činnosti do 1 roku
• trestného činu podle § 178a trestního zákona

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova

Kontaktní osoba

Anna Babišová, tel. 59 68 03 120

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.1.2019

Popis byl naposledy aktualizován

30.1.2019