Žádost o vydání loveckého lístku

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání loveckého lístku

Základní informace k životní situaci

Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která má zájem lovit zvěř.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání loveckého lístku :
• složení zkoušky z myslivosti nebo
• získání právním předpisem stanoveného vzdělání
• dosažení věku 16 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• pojištění dle zákona o myslivosti

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí

Na které instituci životní situaci řešit

Lovecké lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Havířova, obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko vydává Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

občanský průkaz,
výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol..."),
doklad o pojištění dle § 48 zákona o myslivosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání loveckého lístku, formulář „Žádost o vydání loveckého lístku“ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova..

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku :
• na 1 den 30 Kč,
• na 5 dní 50 Kč,
• na 30 dní 70 Kč,
• na 6 měsíců 100 Kč,
• na 1 rok 150 Kč,
• na dobu neurčitou 1 000 Kč.
Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě odmítnutí vydání loveckého lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:
• přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a může mu být uložena pokuta až do výše 8 000,- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,
• trestného činu podle § 178a trestního zákona.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova

Kontaktní osoba

Ing. Helena Tihounová, tel. 59 68 03 338

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

08.01.2019