Povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

Pojmenování (název) životní situace

Povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

Základní informace k životní situaci

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona o lesích. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

stavebník, investor

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání zdůvodněné žádosti s příslušnými přílohami

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

podáním žádosti (vyplněného formuláře)

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněný formulář + přílohy

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související formuláře".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

nejsou vyžadovány

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

do 30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

vlastníci dotčených lesních pozemků

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon 289/1995 Sb., o lesích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje, v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Tomu kdo bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova

Kontaktní osoba

Ing. Tihounová, tel. 596 803 338

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.4.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.4.2019