Výstražná informace

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000139
Odesláno: 13.5.2021 11:08:10
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000138 vydanou 12.05.2021 v 20:51:51 hodin
Územní platnost: ORP Havířov
________________________________________

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat zvlněná studená fronta.
________________________________________
Silné bouřky     Nízký st. nebezpečí     13.5. 11:05     –    13.5. 24:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s úhrny kolem 40 mm a kroupami. 
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu. 

Povodňová bdělost     Nízký st. nebezpečí     13.5. 11:05     –     14.5. 18:00

Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. 
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.