Katalog rozvojových území statutárního města Havířov

Katalog rozvojových území statutárního města Havířova 2015 byl pořízen odborem územního rozvoje v souvislosti s vydaným územním plánem Havířov. Je navržen jako stručný a přehledný informační zdroj pro potencionální investory hledající vhodné plochy pro umístění svého záměru. Pro vymezené rozvojové plochy byly vytvořeny samostatné katalogové listy, které obsahují základní informace o dané ploše - o jejím umístění, možnosti využití podle platného územního plánu, informace o případných omezeních, dopravním napojení a o dostupnosti technické infrastruktury.