Průběžná aktualizace ÚAP ORP Havířov 2017

Průběžná aktualizace ÚAP ORP Havířov - dokument "Celostátní sčítání dopravy 2016 z pohledu ORP Havířov".

Ředitelství silnic a dálnic ČR v červnu 2017 ukončilo a zveřejnilo projekt "Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016". Na základě těchto zveřejněných výsledků byla pořízena dílčí aktualizace územně analytických podkladů OPR Havířov, kde byla zpracována data pouze v rozsahu území ORP Havířov -tj. území statutárního města Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. Vzniklý dokument zajistil přehlednější práci s těmito informacemi.

Průbežná aktualizace ÚAP ORP Havířov – dokument "ORP Havířov v číslech Českého statistického úřadu"

V rámci aktualizace ÚAP ORP Havířov 2017 byla zpracována vybraná data ze zveřejněných databází od Českého statistického úřadu (zveřejněno 30.6.2017 s aktuálností dat k 31.12.2016) a to v rozsahu celého správního území ORP Havířov. Vzniklý dokument zajistí přehlednější práci s těmito informacemi o území, které jsou dlouhodobě sledovány v ÚAP – části rozboru udržitelného rozvoje území ORP Havířov.

Každý zpracovaný ukazatel obsahuje jeho popis (definici) a tabulku se zpracovanými daty za období let 2012 až 2016. Dále byl pro každý sledovaný ukazatel zpracován graf, který přehledně promítá informace z příslušné  tabulky.

U těch ukazatelů, které nejsou ČSÚ sledovány pravidelně po jednotlivých letech, byly zdrojem informací výsledky ze Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011.

 

Přechod na dokumenty průběžné aktualizace územně analytických podkladů je zde.