Pořizovaná územně plánovací dokumentace ORP Havířov

Přehled pořizované územně plánovací dokumentace na území ORP Havířov - pro statutární město Havířov a sousední obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchou a Těrlicko.

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, oddělení územního plánování je podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úřadem územního plánování pro statutární město Havířov a obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.

Havířov:

 

Současný stav pořizované změny: V současné době není pořizována žádná změna Územního plánu Havířov. 

Pořizovatel změn územního plánu: Magistrát města Havířova – odbor územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město vyřizuje: Bc. Jana Matuštíková / 596 803 274  

 

Albrechtice:

Současný stav pořizované změny: Rada obce Albrechtice usnesením ze dne 5.12. 2019 rozhodla, že nebude nadále požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Albrechtice za období 2015 – 2019 a na ni navazující změny č.2 Územního plánu Albrechtice dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona po Magistrátu města Havířova jako obecním úřadu obce s rozšířenou působností – úřadu územního plánování.

O současném stavu pořizování je nutné se informovat na obci Albrechtice.

Pořizovatel územně plánovací dokumentace: Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice, oprávněná osoba, která zajistí Obecnímu úřadu Albrechtice splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti: Ing. arch. Aleš Palacký / +420 777 580 504, e-mail webmail@palacky.eu  

 

Horní Bludovice:

Současný stav pořizované změny: Zastupitelstvo obce Horní Bludovice na svém zasedání konaném dne 28.2.2019 schválilo pořízení změny č.3 územního plánu Horní Bludovice. Rada obce dne 11.1.2019 pod usnesením č.03/RO/02/2019 schválila uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti na zajištění kvalifikace pro pořízení této změny ve své kompetenci dle ust. § 6 odst.6 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Odbor územního rozvoje v případě pořizování změny č. 3 územního plánu Horní Bludovice nevykonává územně plánovací činnost dle ust. § 6 odst.1. písm. c) stavebního zákona.

O současném stavu pořizování je nutné se informovat na obci Horní Bludovice.

Pořizovatel územně plánovací dokumentace: Obec Horní Bludovice, Horní Bludovice čp. 434, 739 37 Horní Bludovice, oprávněná osoba, která zajistí Obecnímu úřadu Horní Bludovice splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti: Ing. Martina Miklendová / 596 421 005, 604 358 253   

 

Horní Suchá:

 

Regulační plán finských domků – Horní Suchá- Podolkovice

V současné době bylo ukončeno společné jednání  o návrhu "Regulačního plánu finských domků - Horní Suchá - Podolkovice" dle ust. § 65 odst. 3 stavebního zákona a byly zahájeny práce na vyhodnocení.

 

Regulační plán finské domky - Paseky, Horní Suchá

V současné době probíhá společné jednání o návrhu „Regulačního plánu finské domky – Paseky, Horní Suchá“ dle § 65 odst. 3 stavebního zákona - přejít zde

Pořizovatel územně plánovací dokumentace: Magistrát města Havířova - odbor územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město vyřizuje: Ing. Bohumila Slaná / 596 804 352  

 

Těrlicko: 

 

Současný stav pořizované změny: O současném stavu pořizování je nutné se informovat na obci Těrlicko.

Pořizovatel územně plánovací dokumentace: Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko vyřizuje: Ing. Petra Hlisníkovská / 556 205 764