Platná územně plánovací dokumentace ORP Havířov

Přehled platné územně plánovací dokumentace na území ORP Havířov -  statutárního města Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. 

Havířov

V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Havířov po vydání Změny č. 4, která byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 23.09.2019, pod č. usnesení 251/8ZM/2019 a nabyla účinnosti dne 22.10.2019.

Územní plán Havířov 

vydán Zastupitelstvem města Havířova dne 07.04.2014, pod č. usnesení 1145/25ZM/2014

Územní plán Havířov nabyl účinnosti dne 25.04.2014

Řešené území: k.ú. Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Havířov-město, Prostřední Suchá, Šumbark

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 1 Územního plánu Havířov 

vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 26.09.2016, pod č. usnesení 553/14ZM/2016

Změna č. 1 Územního plánu Havířov nabyla účinnosti dne 26.10.2016

Řešené území: k.ú. Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Havířov-město, Prostřední Suchá, Šumbark

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 2 Územního plánu Havířov 

vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 26.06.2017, pod č. usnesení 759/19ZM/2017

Změna č. 2 Územního plánu Havířov nabyla účinnosti dne 21.07.2017

Řešené území: k.ú. Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Havířov-město, Prostřední Suchá, Šumbark

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 3 Územního plánu Havířov 

vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 24.09.2018, pod č. usnesení 1068/27ZM/2018

Změna č. 3 Územního plánu Havířov nabyla účinnosti dne 20.11.2018

Řešené území: k.ú. Bludovice, Prostřední Suchá

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 4 Územního plánu Havířov 

vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 23.9.2019, pod č. usnesení 251/8ZM/2019

Změna č. 4 Územního plánu Havířov nabyla účinnosti dne 22.10.2019

Řešené území: k.ú. Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Havířov-město, Prostřední Suchá, Šumbark

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Úplné znění Územního plánu Havířov po vydání Změny č.4

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Regulační plán „Regenerace panelového sídliště Šumbark II“

schválen městským zastupitelstvem  dne 19.09.2005, pod č.usnesení  958/21/ZM/05

Řešené území: vymezená část k.ú. Šumbark

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 - 04/2018 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2014 - 04/2018 byla schválena

Zastupitelstvem města Havířov dne 23.04.2018 pod č. usnesení 970/25ZM/2018 - přejít zde 

Do výše uvedené dokumentace je možno nahlížet v úředních dnech:

 • na Magistrátu města Havířova – odboru územního rozvoje, oddělení územního plánování, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město, tel. 596 803 274, 596 803 352, 596 803 288, 596 803 271
 • na Magistrátu města Havířova – odboru územního rozvoje, oddělení  stavebnho řádu, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město
 • na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje - odboru územního plánování a  stavebního řádu , 28.října 117, 702 18 Ostrava

 

Albrechtice

V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Albrechtice po vydání Změny č. 1, která byla vydána Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 16.07.2018, pod č.usnesení 23, bod 03/23 a nabyl účinnosti  dne 21.09.2018.

Územní plán Albrechtice

vydán Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 22.11.2011,  pod č.usnesení 7, bod 03/07

Územní plán Albrechtice nabyl účinnosti  dne 27.12.2011

Řešené území: k.ú. Albrechtice u Českého Těšína

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice

vydána Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 16.07.2018, pod č. usnesení 23, bod 03/23

Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice nabyla účinnosti dne 26.10.2016

Řešené území: k.ú. Albrechtice u Českého Těšína

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Úplné znění Územního plánu Albrechtice po vydání Změny č.1

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Zpráva o uplatňování Územního plánu Albrechtice 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Albrechtice včetně zadání změny č. 1 byla schválena

Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 15.12.2015 pod č. usnesení 6, bod 12/06 - přejít zde

 

Do výše uvedené dokumentace je možno nahlížet v úředních dnech:

 • na Magistrátu města Havířova – odboru územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město, tel. 596 803 274, 596 803 352, 596 803 288, 596 803 271
 • na Obecním úřadě Albrechtice – stavením úřadě, Obecní 186, 735 43 Albrechtice, tel. 596 428 448  (včetně dokladové dokumentace)
 • na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje - odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28.října 117, 702 18 Ostrava

 

Horní Bludovice

V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Horní Bludovice po vydání Změny č. 2, která byla vydána Zastupitelstvem obce Horní Bludovice dne 13.06.2018, č. usnesení 23/2018 a nabyla účinnosti dne 16.08.2018.

Územní plán Horní Bludovice

vydán Zastupitelstvem obce Horní Bludovice dne 26.10.2011, č.usnesení 04/ZO/06/2011

Územní plán Horní Bludovice nabyl účinnosti dne 18.11.2011

Řešené území: k.ú. Prostřední Bludovice, Horní Bludovice

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 1 územního plánu Horní Bludovice

vydána  Zastupitelstvem obce Horní Bludovice dne 11.09.2013, č.usnesení 5/2013

Změna č. 1 územního plánu Horní Bludovice nabyla účinnosti dne 17.10.2013

Řešené území: k.ú. Prostřední Bludovice, Horní Bludovice

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 2 územního plánu Horní Bludovice

vydaná  Zastupitelstvem obce Horní Bludovice dne 13.06.2018, č. usnesení 23/2018

Změna č. 2 územního plánu Horní Bludovice nabyla účinnosti dne 16.08.2018

Řešené území: k.ú. Prostřední Bludovice, Horní Bludovice

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Úplné znění Územního plánu Horní Bludovice po vydání Změny č.2

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Bludovice 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Bludovice včetně návrhu zadání změny č. 2 byla

schválena Zastupitelstvem obce Horní Bludovice dne 3.9.2015pod č. usnesení 3/2015,

bodem 09/ZO/03/2015 - přejít zde 

 

Do výše uvedené dokumentace je možno nahlížet v úředních dnech:

 • na Magistrátu města Havířova – odboru územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město, tel. 596 803 274, 596 803 352, 596 803 288, 596 803 271
 • na Obecním úřadě Horní Bludovice, čp. 434, 739 37 Horní Bludovice, tel. 596 421 005  (včetně dokladové dokumentace)
 • na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje - odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28.října 117, 702 18 Ostrava

 

Horní Suchá

V současné době je území posuzováno podle Územního plánu Horní Suchá, který byl vydán Zastupitelstvem obce Horní Suchá dne 17.04.2014, pod č. usnesení bodu 3 a nabyl účinnosti dne 12.05.2014.

Územní plán Horní Suchá

vydán Zastupitelstvem obce Horní Suchá dne 17.04.2014, pod č. usnesení bodu 3

Územní plán  Horní Suchá nabyl účinnosti dne 12.05.2014

Řešené území: k.ú. Horní Suchá

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Regulační plán „Regenerace kolonie finských domků - Horní Suchá – Podolkovice“ 

schválen obecním zastupitelstvem 17.06.2002, č.u. 7 

Řešené území: vymezená část k.ú. Horní Suchá

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 1 regulačního plánu „Regenerace kolonie finských domků - Horní Suchá – Podolkovice“

vydána Zastupitelstvem obce Horní Suchá  15.12.2011, pod č. usnesení 12, opatření obecné povahy č. 2/2011 

nabylo účinnosti dne 09.01.2012

Řešené území: vymezená část k.ú. Horní Suchá

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Suchá 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Suchá byla schválena Zastupitelstvem obce Horní Suchá dne 3.9.2015

pod č. usnesení 3/2015, bodem 09/ZO/03/2015 - přejít zde 

 

Do výše uvedené dokumentace je možno nahlížet v úředních dnech:

 • na Magistrátu města Havířova – odboru územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město, tel. 596 803 274, 596 803 352, 596 803 288, 596 803 271
 • na Obecním úřadě Horní Suchá – stavebním úřadě, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, tel. 596 452 645  (včetně dokladové dokumentace)
 • na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje - odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28.října 117, 702 18 Ostrava

 

Těrlicko

V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Těrlicko po vydání Změny č. 4, která byla vydána Zastupitelstvem obce Těrlicko dne 27.06.2018, č. usnesení 470/10/27/18 - bod č.3 a nabyla účinnosti dne 14.08.2018.

Územní plán Těrlicko

vydán Zastupitelstvem obce Těrlicko dne 04.08.2008, pod číslem usnesení 233/09/08

opatření obecné povahy nabylo účinnosti 26.08.2008

Řešené území: k.ú. Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko, Hradiště pod Babí horou

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 1 územního plánu Těrlicko 

vydána Zastupitelstvem obce Těrlicko dne 18.04.2012, č.u.249/13/12

opatření obecné povahy nabylo účinnosti 25.05.2012

Řešené území: k.ú. Hradiště pod Babí horou

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 2 územního plánu Těrlicko 

vydána Zastupitelstvem obce Těrlicko dne 04.09.2013

opatření obecné povahy nabylo účinnosti 21.09.2013

Řešené území: k.ú. Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko, Hradiště pod Babí horou

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 3 územního plánu Těrlicko 

vydána Zastupitelstvem obce Těrlicko dne 01.10.2014

opatření obecné povahy nabylo účinnosti 04.11.2014

Řešené území: k.ú. Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko, Hradiště pod Babí horou

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Změna č. 4 územního plánu Těrlicko 

vydána Zastupitelstvem obce Těrlicko dne 27.06.2018, pod číslem usnesení 470/10/27/18 - bod 3

opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 14.08.2018

Řešené území: k.ú. Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko, Hradiště pod Babí horou

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Úplné znění Územního plánu Těrlicko po vydání Změny č.4

Přechod na zveřejněnou územně plánovací dokumentaci - přejít zde

Zpráva o uplatňování Územního plánu Těrlicko za období 09/2012 - 05/2016

Zpráva o uplatňování Územního plánu Těrlicko byla schválena Zastupitelstvem obce Těrlicko

dne 07.09.2016 pod č. usnesení 262/13/14/16 - přejít zde 

 

Do výše uvedené dokumentace je možno nahlížet v úředních dnech:

 • na Magistrátu města Havířova – odboru územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město, tel. 596 803 274, 596 803 352, 596 803 288, 596 803 271
 • na Obecním úřadě Těrlicko – stavebním úřadě, Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko, tel. 596 423 239  (včetně dokladové dokumentace)
 • na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje - odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28.října 117, 702 18 Ostrava