Stavby dokončené v roce 2021

Přednádražní prostor Havířov

Dne 27.1.2021 byla dokončena jedna z nejvýznamnějších staveb města Havířova – Přednádražní prostor Havířov. Byl vybudován moderní přestupní terminál spojující železniční dopravu, veřejnou linkovou autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, individuální automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu. Cestující tak mají komfortní, bezpečný a bezbariérový přestup. Stavbou vznikly 2 nové parkovací plochy, kryté zastávky, příchozí koridory, chodníky, zpevněné plochy, nové přechody pro chodce, byla připojena cyklostezka vedoucí ze Šumbarku a z města, bylo osazeno nové veřejné osvětlení, kamerový systém, byla provedena revitalizace volné plochy před výpravní budovou, umístěny nové prvky městského mobiliáře a vysázena zeleň. Nově vzniklo 134 ks nových parkovacích stání, z toho je vyhrazeno 6 míst pro vozidla ZTP, 5 míst pro SŽDC, 5 pro TAXI. Bylo vybudováno 5 autobusových zastávek (3 ve směru na Ostravu a 2 ve směru na Karvinou), 6 uzamykatelných cykloboxů s celkovou kapacitou 12 kol a 7 stojanů na kola umístěných před nádražní budovou. Zhotovitelem stavby byla firma OHL ŽS, a.s., Brno – Veveří. Byla schválena žádost o dotaci, výše podpory může dosáhnout až 90% způsobilých výdajů (85% z prostředků EU a 5% ze státního rozpočtu), maximální výše podpory je 100 mil. Kč

Doba realizace stavby: 2/2020 - 1/2021
Náklady: 117,5 miliónů korun