Stavby dokončené v roce 2020

 

Multifunkční hřiště pod soudem

V prostranství pod budovou Okresního soudu byla provedena rekonstrukce části městského parku. Byly vybudovány nové zpevněné plochy s přístupem k dětskému hřišti, nová dětská hřiště včetně osazení hracích prvků, lanová stezka, odpočinková zóna, byl osázen městský mobiliář a rovněž bylo instalováno nové veřejné osvětlení.

Doba realizace stavby: 8/2020 - 11/2020
Náklady: 9.4 miliónů korun

Přechod pro chodce u autobusové zastávky Životice, Památník

Předmětem stavby byla výstavba nového přechodu pro chodce s oboustranným nasvětlením, přestavba stávajících autobusových zastávek včetně chodníků. Součástí stavby bylo zatrubnění stávajícího příkopu v místě nově navrženého chodníku.

Doba realizace stavby: 10/2020 - 12/2020
Náklady: 1,7 miliónů korun

Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark

Objekt byl zateplen tepelnou izolací a opatřen probarvenou silikonovou omítkou. Byly vyměněny všechny okenní a část dveřních výplní tak, aby splňovaly součinitele tepelného prostupu dle energetického posudku. Ve všech třech třídách školky byla nově instalována vzduchotechnická zařízení. Systém větrání byl vybaven autonomní regulací. Součástí stavby byla i výstavba nové terasy. Na investiční akci byla podána žádost o dotaci.

Doba realizace stavby: 8/2020 - 12/2020
Náklady: 7 miliónů korun

 

Chodník Na Pavlasůvce

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v délce cca 185 m od železničního podjezdu na ul. Na Pavlasůvce v k.ú. P. Suchá, po křižovatku s ulicí Hornická. V rámci výstavby bulo vybudování i nové veřejné osvětlení v délce 183 m s 5 ks sloupů.

Doba realizace stavby: 3/2020 - 5/2020
Náklady: 3 milióny korun

 

Snižování spotřeby energie MŠ Moravská

Jedná se o stavební práce, které se prováděly na objektu Mateřské školy na ulici Moravská 404/14 v Havířově – Šumbarku a skládaly se ze dvou dílčích částí:                                                                                                                                                      A) Snižování spotřeby energie MŠ Moravská - zatepleníV rámci této části bylo provedeno zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS, zateplení střechy budovy A zelenou střechou, výměna stávajících oken a zčásti i venkovních vstupních dveří, výměna termostatických hlavic ústředního topení včetně ventilů s čidly, vyregulování otopné soustavy, oprava venkovních teras a osazení stínících markýz, výmalba, vstupní schody a terénní úpravy.          B) Snižování spotřeby energie MŠ Moravská – vzduchotechnika s rekuperacíV rámci této části byla provedena vzduchotechnika s rekuperací ve všech pěti třídách MŠ včetně přívodního a odvodního vzduchotechnického potrubí a elektroinstalace.

Doba realizace stavby: 4/2020 - 8/2020
Náklady: 15 miliónů korun

Letní kino - oprava pódia

V rámci stavby byla provedena oprava nevyhovujícího venkovního pódia a revitalizace okolí. V rámci opravy došlo k odstranění bortící se opěrné zdi, k zasypání prostoru mezi hledištěm a jevištěm a k opravě svrchní vrstvy jeviště. Následně byla provedena nová jednotná asfaltová plocha v prostoru podia a před hledištěm.

Doba realizace stavby: 4/2020 - 6/2020
Náklady: 610 tisíc korun

Letní koupaliště – nerezový bazén vč. nových rozvodů – 2. etapa

V letošním roce byla zahájena 2. etapa rekonstrukce letního koupaliště objektu závodního bazénu a jeho okolí v areálu Letního koupaliště Jindřich. Stavební práce  obsahovaly základy plaveckého bazénu, výstavbu plaveckého bazénu, pokládku a napojení rozvodů plaveckého bazénu, provedení zásypů okolo bazénu, základy a výstavbu brodítek vč. napojení potrubních rozvodů, zpevněné a odvodňovací plochy, napojení dešťové kanalizace, terénní úpravy, zatravnění ploch, výsadbu živého plotu, vymezení ploch sloupy s řetězy a květináči.

Doba realizace stavby: 2/2020 - 5/2020
Náklady: 44 miliónů korun