Právě stavíme

Na tomto místě naleznete významné stavby, které v současnosti realizuje oddělení investic Magistrátu města Havířova.

Existuje však mnoho dalších projektů, které jsou financovány z prostředků města Havířova a jejichž realizaci nezaštiťuje oddělení investic – ať už se jedná o finance přidělené Městské realitní agentuře, která spravuje bytové a nebytové prostory v majetku města, nebo o prostředky investované do havířovských škol, školek či sportovních, kulturních a sociálních zařízení, jakožto příspěvkových organizací města. Například o správu městského mobiliáře, cest a chodníků ve vlastnictví města se stará odbor komunálních služeb havířovského magistrátu, s městským majetkem však hospodaří i jiné odbory. O majetek města Havířova jakožto druhého nejlidnatějšího města v kraji se stará více správců. 

Zajímáte-li se o to, jakým způsobem město realizuje velké projekty, které si naplánovalo financovat z letošního rozpočtu, jste na správném místě.

Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov

Modernizace 10 světelných křižovatek ve městě Havířově a vybudování dispečerského pracoviště za účelem zvýšení dohledu nad centrálními systémy řízení dopravy. Dispečink bude umístěn v prostorách Technických služeb Havířov.

Zhotovitel: CROSS ZLÍN s.r.o.

Doba realizace*: 6/2021 - 10/2021
Předpokládaná cena**: 26 mil. Kč včetně DPH

O

Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 3265,5 m, jednu čerpací stanici a jeden výtlak splaškových vod celkové délky 785m.Součástí stavby bude i vybudování cca 70 ks veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 245,7 m k napojovaným nemovitostem.V rámci stavby bude provedena oprava povrchů komunikací a zpevněných ploch. Dále bude provedena přípojka vody v délce 217 m a přípojka NN v délce 100 m pro čerpací stanici.

Termín dokončení*: 5/2022
Předpokládaná cena**: 42 mil Kč včetně DPH