VI Polsko - Česká odborná setkání; reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001457

Realizace projektu „VI Polsko-Česká odborná setkání“ byla dne 10.10.2019 ukončena. V rámci projektu byla umožněna vzájemná komunikace mezi zástupci partnerských měst z oblasti školství, sportu, kultury, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví, podnikání a politiky mládeže v návaznosti na možnosti čerpání finančních prostředků z EU podporující jejich zájmové aktivity. Výstupem z jednotlivých jednání je souhrnný plán projektových záměrů, z nichž některé jsou již ve fázi realizace. Významnou aktivitou projektu bylo také uspořádání konference na půdě Evropského parlamentu s cílem zdůraznit význam podpory  regionálního rozvoje na území Euroregionu Těšínského Slezska a podpořit tak zajištění finančních prostředků na podporu přeshraniční spolupráce v příštím programovém období 2021-2027.
 
V rámci projektu vznikl také propagační film, který prezentuje přeshraniční aktivity partnerských měst Jastrzębie-Zdrój, Karviné a Havířova.
 
Projekt „VI Polsko-Česká odborná setkání” reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001457, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.
  • Polsko- czeskie spotkania branżowe | Film promocyjny
    Polsko- czeskie spotkania branżowe | Film promocyjny
    Polsko- czeskie spotkania branżowe | Film promocyjny