VI Polsko - Česká odborná setkání; reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001457

Projekt tvoří šestou edici přeshraniční spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov a jejich organizací. Cílem projektu je informování evropských politiků o konkrétních výsledcích přeshraniční spolupráce, především v Euroregionu Těšínské Slezsko. Hlavní aktivity projektu (výstava, konference a pracovní jednání na půdě Evropského parlamentu v Bruselu) mají za cíl zdůraznění  budoucí potřeby financování přeshraniční spolupráce z Evropských fondů. V rámci projektu budou realizovány také tematické  workshopy a bude aktualizován dokument "Program partnerské spolupráce měst".
 
 
Projekt „VI Polsko-Česká odborná setkání” reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001457, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.
 
 
 
 
Pozn. 14.10.2019: Realizace projektu byla ukončena 10.10.2019.