Oranžové hřiště - První Parkourové hřiště v Havířově

Oranžové hřiště - První Parkourové hřiště v Havířově

Nadace ČEZ schválila pro statutární město Havířov v grantovém řízení Oranžové hřiště 2021 poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 1.000.000 Kč na projekt „První Parkourové hřiště v Havířově“. V rámci tohoto projektu dojde k výstavbě Oranžového hřiště v lokalitě Na Nábřeží, které bude sloužit k trénování a nácviku parkourového sportu, a to nejen parkourové komunitě, ale i široké veřejnosti. Parkour je druh moderní pohybové disciplíny, jejímž základem je schopnost dostat se z jednoho bodu do druhého co nejefektivněji za použití vlastního těla, právě z toho důvodu bude hřiště navrženo pro akrobatické prvky, salta a přeskoky.

K výstavbě Oranžového hřiště dojde v průběhu roku 2022.

Za podpory Nadace ČEZ
www.nadacecez.cz