Obnova stromořadí na ul. M. Pujmanové, Havířov - Šumbark

Obnova stromořadí na ul. M. Pujmanové, Havířov - Šumbark

Nadace ČEZ schválila pro Havířov v grantovém řízení Stromy 2019 poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 150 000 Kč na projekt „Obnova stromořadí na ul. M. Pujmanové, Havířov - Šumbark “.
 
Jedná se o podporu liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí. Do projektu byla na základě odborného posudku navržena obnova stromořadí na ul. Marie Pujmanové v Havířově-Šumbarku. Cílem obnovy aleje bylo snížení prašnosti a hlučnosti v okolí bytových domů, ale také zlepšení celkového životního prostředí.
 
Pro nově vysázenou oboustrannou alej byl vybrán původní druh stromu habr obecný. Tento druh stromu byl vybrán s ohledem na růstové podmínky daného stanoviště (sucho, zasolení apod.), ale také vzrůstnost dřeviny a velikost životního prostoru.
 
Oficiální otevření stromové aleje na ul. Pujmanová v Havířově-Šumbarku se uskutečnilo dne 25. 04. 2019 za účasti zástupců vedení města, Nadace ČEZ, odborné veřejnosti a žáků ZŠ Pujmanové.
 
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ