Harmonogram akcí v Jastrzębie-Zdrój

 

Puchar Rowerowej Stolicy Polski (akce pro cyklisty)

01.-30.06.2024

Jastrzębie-Zdrój

 

 

Festiwal Górnej Odry 2024 (festival)

21.-23.06.2024

Jastrzębie-Zdrój

 

Fajrant na literaturę (kulturní akce Městské veřejné knihovny)

29.-30.06.2024 v době 16:00-19:00

Jastrzębie-Zdrój - Park Zdrojowy

Barbara Soborak - ŠWIATŁA I CIENIE MIŁOŚCI (výstava obrazů)

24.05.–07.07.2024

Jastrzębie-Zdrój - Galeria Sztuki Współczesnej Łazienki III

 

Antoni Józef Podeszwa - Ostatnia impresja Antoniego (výstava fotografií)

20.06.–12.07.2024

Jastrzębie-Zdrój - Galeria Ciasna

 

Festiwal Górnej Odry 2024 (festival)

21.-23.06.2024

Jastrzębie-Zdrój

 

Fajrant na literaturę (kulturní akce Městské veřejné knihovny)

29.-30.06.2024 v době 16:00-19:00

Jastrzębie-Zdrój - Park Zdrojowy

 

Carborock 2024 (hudební festival)

06.07.2024 v 16:00 hod

Jastrzębie-Zdrój - Carbonarium

 

Jastrzębski Festiwal Artystów Ulicy PRZESTRZENIE SZTUKI (festival pouličního umění)

30.08.-01.09.2024

Jastrzębie-Zdrój - část Zdrój

 

 

Projekt „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“,

registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506,

je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

- Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“,

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu

Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.