Harmonogram akcí v Jastrzębie-Zdrój

Rowerowa Stolica Polski (akce pro cyklisty)

01.06.–30.06.2023

Jastrzębie-Zdrój

 

Wakacje w Jastrzębiu-Zdroju (různé akce)

26.06.–04.09.2023

Jastrzębie-Zdrój (různá místa)

 

Dni miasta (různé akce)

30.06.2023 od 17:30 (OWN), 01.07.2023 od 16:30 h (Stadion Miejski), 02.07.2023 od 17:00 h (Park Zdrojowy)

Jastrzębie-Zdrój

 

Projekt „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“,

registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506,

je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

- Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“,

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu

Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.