Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova; reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013

Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova

Projekt "Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o projekt typu A, kdy dotaci obdrží všichni tři partneři projektu, město Jastrzębie-Zdrój jako vedoucí partner projektu a statutární města Karviná a Havířov jako partneři.

 Hlavním cílem projektu je prohloubení existující spolupráce Městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné, Havířova a její posun na další úroveň, na základě provedené diagnostiky potřeb a problémů vyskytujících se po obou stranách hranice. Všechny aktivity projektu budou mít pozitivní vliv na rozvoj spolupráce institucí veřejné sféry, konkrétně Městských policií v Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířově. V rámci projektu jsou naplánovány následující klíčové aktivity: Společná příprava projektu, Řízení projektu, Informačně-propagační aktivity, Bezpečnost bez hranic – posílení přeshraniční aktivity městských policií, Bezpečnost bez hranic – přeshraniční workshop městských policií. Všechny klíčové aktivity povedou k realizaci hlavního cíle, kterým je zintenzivnění přeshraniční spolupráce Městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova, která byla zahájena v projektech Zintenzivnění přeshraniční spolupráce, Konektivita bez hranic a Společně proti povodni, kterých se účastnili zástupci partnerů a jejich městských policií. Aktivity jsou navzájem provázány a vedou k naplnění přeshraničních cílů a výsledků. Společná realizace pomáhá řešit problémy komplexním způsobem pro zajištění bezpečnosti v příhraniční oblasti.

Projekt „Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“,
registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
- Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z JastrzębiaZdroju, Karwiny i Hawierzowa“,
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.