Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova; reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013

Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova; reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013

Statutární město Havířov pořídilo vybavení pro nově zřizované výcvikové středisko

V rámci realizace projektu „Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ pořídilo město Havířov laserový střelecký trenažér včetně vybavení pro nově zřizované výcvikové středisko. Tento moderní výcvikový prostředek slouží strážníkům Městské policie Havířov k výcviku střelby. Z projektu byl pořízen také kancelářský stůl, kancelářská židle a rolety do oken sloužící k zatemnění místnosti. Cílem pořízení tohoto vybavení je vytvořit strážníkům městské policie prostor, ve kterém mohou zlepšovat své střelecké dovednosti, díky kterým dojde ke zvýšení bezpečnosti občanů města a turistů.

V Havířově proběhl přeshraniční workshop městských policií

V rámci projektu „Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ proběhl přeshraniční workshop městských policií. Workshop se uskutečnil dne 10.06.2021 v Havířově za fyzické účasti Městské policie Havířov a Městské policie Karviná. Zástupci Městské policie z Jastrzębie-Zdroju se z důvodu koronavirových opatření zúčastnili workshopu prostřednictvím online aplikace Zoom. Realizovaný workshop se skládal ze dvou částí. V první části probíhaly prezentace jednotlivých městských policií ohledně zakoupeného vybavení v rámci projektu (Městská policie z Jastrzębie-Zdroju – přenosné kamery, Městská policie Karviná – fotopasti, Městská policie Havířov – laserová střelnice). Druhou částí tohoto setkání byla soutěž ve střelbě na interaktivní laserovou střelnici, kde mezi sebou strážníci Městské policie Havířov a Městské policie Karviná soutěžili ve 2 disciplínách (střelba na pevný terč UIT na vzdálenost 10 m a střelba na terč rukojmí/pachatel). V závěru workshopu proběhlo vyhodnocení střelecké soutěže a vyhlášení pořadí účastníků: V soutěži jednotlivců byl na 1. místě Mgr. Petr Bičej (Městská policie Karviná), na 2. místě Václav Antošík (Městská policie Havířov), na 3. místě Pavel Samek (Městská policie Havířov). V soutěži týmů byla na 1. místě Městská policie Havířov, na 2. místě Městská policie Karviná.

Projekt „Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“,
registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
- Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z JastrzębiaZdroju, Karwiny i Hawierzowa“,
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.