26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov; CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506

26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov

Projekt "26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o projekt typu A, kdy dotaci obdrží všichni tři partneři projektu, statutární město Havířov jako vedoucí partner projektu a statutární město Karviná a město Jastrzębie-Zdrój jako partneři. Projekt bude realizován v období 10/2021-09/2022.

Cílem projektu je shrnutí a podpoření 26leté spolupráce mezi třemi největšími městy Euroregionu Těšínské Slezsko, prezentace přeshraničních subjektů a nejzajímavějších projektů realizovaných ve spolupráci měst Jastrzębie-Zdrój, Karviné a Havířova. Cílem projektu je také provedení průzkumu subjektů jednotlivých měst v rámci přeshraniční spolupráce. Díky realizaci projektu vzroste povědomí obyvatel partnerských měst o výhodách a významu česko-polské spolupráce. V rámci projektu jsou naplánovány následující klíčové aktivity: Společná příprava projektu, Řízení projektu, Propagačně-informační aktivity, Shrnutí dosavadní přeshraniční spolupráce. Všechny aktivity projektu směřují k realizaci jeho hlavního cíle, tj. znázornění přeshraniční spolupráce tří největších měst na území Euroregionu Těšínského Slezska. Aktivity projektu na obou stranách hranice jsou na sebe navázány tak, aby výstupy byly hodnotnější než v případě realizace aktivit samostatně.

Uskutečnilo se setkání náměstků, projektových týmů a webinář pro cílovou skupinu projektu

V rámci klíčové aktivity č. 3 „Shrnutí dosavadní přeshraniční spolupráce“ se zrealizovalo několik dílčích aktivit s cílem shrnutí a znázornění 26leté spolupráce partnerských měst. Dne 14. června 2022 proběhlo setkání náměstků a projektových týmů, které bylo přípravou na webinář pro cílovou skupinu projektu. Webinář se odehrál dne 15. června 2022 v online prostředí s účastí více jak 50 osob z partnerských měst. Obsahem webináře byla prezentace výsledků dotazníkového šetření provedeného v rámci projektu, příležitosti a možnosti nového programu INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027, shrnutí dosavadní spolupráce mezi Jastrzębie-Zdrój, Karvinou a Havířovem.

Statutární město Havířov pořídilo panely s obrazovkou do interiéru pro propagaci přeshraniční spolupráce

V rámci realizace projektu pořídilo statutární město Havířov 3 kusy totemů (panelů) s obrazovkou do interiéru, které jsou umístěny ve třech pobočkách Městské knihovny Havířov (pobočky: Svornosti, Šrámkova, Generála Svobody). Tyto panely slouží pro potřebu propagace přeshraničních projektů a pro potřebu propagace kulturních a společenských informací partnerských měst.

Projekt „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“,
registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
- Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów“,
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.