Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Základní informace k životní situaci

Příjemce dávky důchodového pojištění vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen tento přebírat a nakládat s ním za účelem, ke kterému je určen.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Příjemce důchodu a ostatní dotčené osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Příjemce dávek důchodového pojištění musí být občanem města Havířova.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti, která je k dispozici na odboru sociálních věcí.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, budova F, 1. poschodí, kancelář č. 111.
Úřední hodiny:
PO, ST: 8.00-17.00, ČT: 8.00-14.00, ÚT,PÁ: 8.00-12.30 na objednávku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanské průkazy dotčených osob, potvrzení o výplatě nebo přiznání dávky důchodového pojištění (rozhodnutí ČSSZ o přiznání dávky důchodového pojištění, popř. i útržek složenky pro příjemce),

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, která je k dispozici viz výše.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejpozději do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rodinní příslušníci a osoby blízké.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, je obec oprávněna kontrolovat, jak jsou plněny povinnosti zvláštního příjemce.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí. Nerozhodne-li o odvolání odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova, bude odvolání postoupeno ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedostavení se na výzvu, je možno uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000,-Kč.

Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě nepříznivé sociální situace příjemce dávky důchodového pojištění lze uplatnit u Úřadu práce ČR dávky pro osoby se zdravotním postižením, popř. příspěvek na péči aj. Bližší informace budou poskytnuty sociálními pracovníky na odboru sociálních věcí, budova F, přízemí.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, Ing. Yveta Břízová, vedoucí oddělení sociálních služeb.

Kontaktní osoba

Lenka Kalivodová, referent odboru sociálních věcí, tel. 596 803 159, e- mail: kalivodova.lenka@havirov-city.cz.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.12.2013

Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2019