Program Městského klubu seniorů

Návstěva klubu seniorů je možná při dodržení platných hygienických nařízení: 

- předložení certifikátu o ukončeném očkování

- předložením dokladu o negativním testu

- předložením dokladu od lékaře, příp. hygieny o prodělaném onemocnění - do 180 dnů

 

PROGRAM   -  ZÁŘÍ 2021                                                          
21.09.  úterý        p. Hudečková Věra          -  „Jak jedli páni i kmáni“                                                                                                       
23.09.  čtvrtek     p. Bačová Dáša                -  „Báječná Dana Medřická“
28.09.  úterý         S T Á T N Í   S V Á T E K                                                                                                                                           
30.09.  čtvrtek     P O C H O D    S E N I O R Ů   -  START U TESLY, CÍL „U JELENA"
 
PROGRAM   -   ŘÍJEN 2021
03.10.  čtvrtek       p. Vítek  Oldřich                             -  „Kroměříž“
05.10.  úterý         p. Vítek  Oldřich                             -  „Třebíč a Telč“
07.10.  čtvrtek      Ing. Uher  Vilém                              -  „Skandinávie II.“
12.10.  úterý         p. Hudečková Věra                       -  „Vila Tugendhat – funkcionalistická perla“
14.10.  čtvrtek      p. Vítek Oldřich                              -  „Chorvatsko II.“
19.10.  úterý         p. Hudečková Věra                       -  Rakouský kancléř – Klemens von Metternich – jak ho neznáte
21.10.  čtvrtek      p. Patková                                     -  „Přednáška o bylinkách“
26.10.  úterý         p. Vítek  Oldřich                             -  „Velehrad“

28.10.  čtvrtek      S T Á T N Í   S V Á T E K

RENETA  -  ŘÍJEN  2021                                                                                                           
20.10.  středa         od 14,00 hodin  „Oslava jubilantů II. pololetí 2021“
podmínky konání akce pro členy klubu budou upřesněny před akcí dle aktuálních vládních opatření
 
CVIČENÍ  -  ŘÍJEN 2021                                                                                                            Cvičení probíhá v Centru volnočasových aktivit na ul. Horymírova, Havířov-Město
V pondělí od 14,15 hod. (dle zájmu i od 15,30),  ve středu od  9,15 hod. (10,30  hod.)