Program Městského klubu seniorů

Městský klub seniorů je v době prázdnin uzavřen z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení.

Činnost bude opět zahájena dne 01.09.2022.