Program Městského klubu seniorů

PROGRAM  NA  ŘÍJEN 2023

03.10.  úterý           Ing. Uher  Vilém                                     -  „Jihoafrická republika“
05.10.  čtvrtek     P O C H O D     S E N I O R Ů
10.10.  úterý         p. Vítek  Oldřich                                     -  „Pardubice III“
12.10.  čtvrtek       p. Kubálková  Marie                     -  „Písničkové odpoledne i s tancem: Heligonky jsou tady“
17.10.  úterý         Mgr. Fiedlerová Hanušová Šárka    -  „Postavy ze Šikmého kostela“
19.10.  čtvrtek      p. Rivero  Magdaléna                    -  „Co nám dalo léto"
24.10.  úterý         Mgr. Gulová Romana, DiS.                 -  „Pletky o Havířovu“
26.10.  čtvrtek      p. Vavřík  Jiří                                          -  „Povídání o včelách, SOUTĚŽ: Co víš o včelách?"
31.10.   čtvrtek        p. Bačová  Dáša                                    -  „Hrajeme Bingo“
 
Klub je přístupný od 13,00 hodin.
Avizovaný program začíná ve 13,30 hodin.
 
RENETA - ŘÍJEN 2023
18.10.  středa       od 14,00 hodin - Oslava jubilantů II. pololetí 2023.
                                Vstup na akci pouze s průkazkou člena MKD do naplnění kapacity.