Soutěž logo komunitního plánování

Vyhlášení výtvarné soutěže na téma: Navrhni logo komunitního plánování sociálních služeb statutárního města Havířova

Statutární město Havířov plánuje vyhlásit v měsíci květnu soutěž o nejlepší logo plánování sociálních služeb města Havířova.

Bližší informace budou zveřejněny v Radničních listech a na webových stránkách města v dostatečném předstihu.