Organizační struktura, jednací řád, organizační řád a přihláška

 

Organizační struktura komunitního plánování

(Schválená Zastupitelstvem města Havířova dne 16. 12. 2019, usnesením č. 312/10ZM/2019.)

V rámci organizační struktury je vytvořeno pět pracovních skupin v zastoupení zadavatelé - zástupci města, poskytovatelé, uživatelé služeb a další subjekty. Řídící skupinou ve vztahu k procesu KPSS je Komise pro plánování sociálních služeb, která je rovněž iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova.

Pracovní skupiny komunitního plánování

Manažer sociálních služeb – Mgr. Andrea Zach

   PS 1 – Děti, mládež a rodina (vedoucí – Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.)

     PS 2 – Osoby se zdravotním postižením (vedoucí – Mgr. Brigita Kondělková)

       PS 3 – Senioři (vedoucí – Bc. Urszula Anna Kubíčková)

     PS 4 – Osoby ohrožené závislostmi (vedoucí – Mgr. Michal Fabian, DiS.)

     PS 5 – Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny (vedoucí – Marcela Holková)