Organizační struktura, jednací řád, organizační řád a přihláška

V rámci organizační struktury je vytvořeno pět pracovních skupin v zastoupení zadavatelé - zástupci města, poskytovatelé, uživatelé služeb a další subjekty. Řídící skupinou ve vztahu k procesu KPSS je Komise pro plánování sociálních služeb, která je rovněž iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova.

Pracovní skupiny komunitního plánování

  • Děti, mládež a rodina
  • Občané se zdravotním postižením
  • Senioři
  • Občané ohrožení drogou
  • Občané v přechodné krizi a etnické menšiny